N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga
 

TESTAI
 
1 Kompanijoje, su kuria nesieja dalykiniai santykiai, Jus:
bendraujate su daugeliu, taip pat ir su nepažįstamais
bendraujate su nedaugeliu – Jūsų pažįstamais.
2 Jus žmogus labiau:
realistiškas, negu linkęs teoretikuoti
labiau linkęs teoretikuoti negu realistiškas
3 Kas, Jūsu manymu, blogiau:
skrajoti padebesiais
laikytis išminto kelio
4 Jūs labiau pasiduodate įtakai
principų, įstatymų
emocijų, jausmų
5 Jūs labiau linkęs (-usi):
Įtikinėti
įtakoti jausmus
6 Jūs mieliau dirbate:
atliekant viską tiksliam terminui
nevaržant savęs nustatytais terminais
7 Jus linkęs (-usi) rinktis:
pakankamai atsargiai
nejučia, impulsyviai
8 Kompanijoje (vakarėlyje) Jus:
liekate iki vėlumos, nejaučiate nuovargio
greitai pavargstate ir stengiatės kuo anksčiau išeiti
9 Jus labiau traukia:
sveikai mąstantys žmonės
žmonės su turtinga vaizduote
10 Jums įdomiau:
tai, kas vyksta realybėje (iš tikrųjų)
tie įvykiai, kurie gali įvykti
11 Vertindamas (-a) žmonių poelgius, Jūs labiau atsižvelgiate:
į įstatymo reikalavimus, nei į aplinkybes
į aplinkybes, nei į įstatymų reikalavimus
12 Kreipiantis į kitus, Jus linkęs (-usi):
laikytis formalumų, etiketo
rodyti savo asmenines individualias savybes
13 Jūs daugiau žmogus:
tikslus, punktualus
neskubantis, lėtas
14 Jums daugiau neramina būtinumas:
palikti nebaigtus reikalus
būtinai atlikti reikalus iki pabaigos
15 Pažįstamų būryje, kaip taisyklė, Jūs:
sekate ten vykstančius įvykius
naujieną sužinote pavėlavęs
16 Kasdienius priimtinus darbus Jums patinka atlikti:
bendrai priimtais būdais
savo originaliu būdu
17 Pirmumą teikiu rašytojams, kurie:
perteikia mintis tiesiogiai
naudojasi analogijomis, metaforomis
18 Kas Jus labiau žavi:
minties tiesumas, darnumas
žmonių santykių harmonija
19 Užtikrinčiau Jus jaučiatės:
loginėse, protinėse išvadose
praktiškame situacijos vertindame
20 Pirmenybę Jūs teikiate reikalams, kurie:
išsprendžiami ir sutvarkomi
neišsprendžiami ir laikinai nesutvarkyti
21 Koks, pagal Jus Jūs žmogus:
rimtas, apsisprendęs
nerūpestingas
22 Kalbant telefonu Jūs:
iš anksto negalvojate apie tai, ką reikės pasakyti
mintimis repetuojate tai, kas bus pasakyta
23 Kaip Jūs galvojate, faktai:
svarbūs patys savaime
atspindi bendrus dėsningumus
24 Fantazuotojai, svajotojai paprastai:
nervina Jus
pakankamai Jums simpatiški
25 Kaip žmogus Jūs dažnai elgiatės:
šaltakraujiškai
impulsyviai, karstai
26 Pagal Jus blogiau būti:
neteisingu
negailestingu
27 Paprastai Jūs elgiatės:
kruopščiai vertinate visas galimybes
pasiduodate įvykio eigai
28 Jums maloniau:
pirkti ką nors
turėti galimybę pirkti
29 Kompanijoje kaip taisyklė, Jūs:
pirmas pradedate pokalbius
laukiate, kol kas nors Jus užkalbina
30 Sveikas protas:
retai klysta
dažnai pataiko pro šoną
31 Vaikams dažnai trūksta:
praktiškumo
vaizduotės
32 Priimdamas sprendimus Jūs dažnai vadovaujatės:
priimtomis normomis
savo jausmais, pojūčiais
33 Jus daugiau žmogus:
tvirtas nei minkštas
minkštas negu tvirtas
34 Kas, pagal Jus, daro didesnį įspūdį:
mokėjimas metodiškai organizuoti
mokėjimas prisitaikyti ir pasitenkinti pasiektu
35 Jus labiau vertinate:
konkretumą, užbaigtumą
atvirumą, daugiavarijantiškumą
36 Nauji ir nestandartiniai santykiai su žmonėmis:
stimuliuoja, suteikia energijos
vargina Jus
37 Jus dažnai veikiate kaip:
praktiško pobūdžio žmogus
originalus, neįprastas žmogus
38 Jus labiau linkęs:
rasti naudą santykiuose su žmonėmis
suprasti kitų jausmus ir mintis
39 Kas jums sutiekia daugiau nepasitenkinimo :
kruopštus ir įvairiapusis ginčytino klausimo svarstymas
pasiektas susitarimas  ginčytinu klausimu
40 Jus daugiau vadovaujatės:
protu
širdies paliepimu
41 Jums patogiau atlikti darbą:
pagal išankstinį susitarimą
kuris pasitaikė atsitiktinai
42 Jūs daugiau remiatės:
organizuotumu, tvarka
atsitiktinumu, netikėtumu
43 Jūs teikiate pirmenybę tūrėti:
daug draugų laikinam laikotarpiui
keletą senu draugų
44 Jūs daugiausiai vadovaujatės:
faktais, aplinkybėmis
bendromis normomis, principais
45 Jus labiau domina:
produkcijos gamyba ir realizacija
projektavimas ir tyrimai
46 Ką Jūs priimtumėte už komplimentą:
„Jūs labai logiškai mąstantis žmogus“
„Jūs labai jautriai reaguojantis žmogus“
47 Savyje labiau vertinate:
ramumą
smalsumą
48 Jūs mieliau išreiškiate:
galutinį ir nustatytą teiginį
išankstinį ir nevienaprasmį teiginį
49 Jūs geriau jaučiatės:
po sprendimo priėmimo
iki sprendimo priėmimo
50 Bendraudami su nepažįstamais Jus:
lengvai užmezgate pokalbius
ne visuomet surandate bendras temas pokalbiui
51 Jūs labiau pasitikite:
savo patirtimi
savo nuojauta
52 Jūs jaučiatės žmogumi:
labiau praktišku, nei išradingu
daugiau išradingu, nei praktišku
53 Ką vertinate daugiau:
protingai, blaiviai mąstantis žmogų
giliai išgyvenantį žmogų
54 Jus labiau linkęs:
būti teisiu ir nepalenkiamu
užjausti žmones
55 Kas Jūsų manymu priimtiniau:
įsitikinti, kad viskas paruošta ir sutvarkyta
leisti įvykiams vystytis savo eiga
56 Santykiai tarp žmonių turi būti kūriami:
pagal išankstinį abipusį susitarimą
priklausomai nuo aplinkybių
57 Kai suskamba telefonas, Jus:
skubate prieiti pirmas
tikitės, kad prieis kas pirmas
58 Ką Jūs vertinate savyje labiau:
išvystytą realybės jausmą
lakią vaizduotę
59 Daugiau reikšmės Jūs teikiate:
tam, kas pasakyta
tam, kaip pasakyta
60 Kas atrodo klaidingiau:
per didelis impulsyvumas
per didelis objektyvumas, nepalenkiamumas
61 Jūs save laikote:
blaiviu ir praktišku
širdingu ir maloningu
62 Kokios situacijos Jus daugiau trauka:
reglamentuotos ir valdomos
nevaldomos ir nereglamentuotos
63 Greičiau Jus žmogus:
pedantiškas, nei kaprizingas
kaprizingas, nei pedantiškas
64 Jus daugiau linkęs:
būti atviru, prieinamu žmonėms
būti santūriu, uždaru
65 Literatūriniuose kuriniuose pirmenybę teikiate:
tiesmukiškumui, konkretumui
perkeltinei prasmei, vaizdingumui
66 Kas Jums sunkiau:
rasti bendra kalba su kitais
išnaudoti kitus saviems interesams
67 Ko sau palinkėtumėte:
mąstymo aiškumo
mokėjimo atjausti
68 Kas blogiau:
būti neįnoringu, išrankiu
būti per daug priekabiu, išrankiu
69 Jums priimtinesni:
suplanuoti įvykiai
nesuplanuoti įvykiai
70 Jūs linkęs elgtis:
apgalvotai nei impulsyviai
impulsyviai nei apgalvotai
 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos