N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga
 
Metodika
Kaip atsakinėti
Testo lentelės aprašymai
   
   
   
   
   
 

Tipizavimo metodika
  1. Ekstraversija/Intraversija
Ekstraversija — požymis, kuomet objektas turi žymiai didesnę vertę, nei subjektas. Subjekto pergyvenimai atstumiami, ignoruojami. Pradinis subjektą sužadinantis taškas, yra kažkas, esantis objekte. Ekstravertas perkošia per save informaciją, ateinančią iš objekto, transformuoja ją, ir vėl grąžina objektui.
Intraversija — nuostata, kuomet didesnę reikšmę turi taškas, atsiradęs subjekto viduje, jis patikrinamas, transformuojamas per objektą ir gražinamas subjektui.

2. Intuicija/Sensorika
Intuityvas (teoretikas) gyvena ne šiuo konkrečiu gyvenimu, kurį apsprendžia konkretus pasaulis. Jis jaučia, mato perspektyvą. Visas intuityvo dėmesys nukreiptas į daiktų esmę, į jų tam tikrą kelią. Intuityvas, sėdėdamas šalia, dažnai nebūna „čia“. Ekstraintuityvus žvilgsnis — "tarsi nežiūri, bet mato". Intraintuityvus — "nežiūri ir nemato". Eisena neryžtinga. Šukuojasi tarsi glostydamas galvos sritis. Rūbus jaučia tarsi kokį svetimkūnį.
Sensorikas (praktikas) gyvena šiandiena, jis jaučia, kad rytoj bus kita realybė, kuri pareikalaus naujo elgesio, jutimo, suvokimo. Jam rūpi supanti aplinka. Ekstrasensorikas užima daug erdvės, jis jos (to) tarsi nejaučia. Intrasensorikas jaučia kur jis "skamba", negriaudamas fono, visada įsiterpia. Sensorinio tipo eisena tvirta (užtikrinta), "žemiška". Jaučiama rūbų vienovė su kūnu. Šukuodamasis, sensorikas gali apsieti be veidrodžio, nes jis jaučia, ką turi ant galvos.

3. Logika (mąstymas)/Etika (emocijos)
Logikai (ekzogenikai) — intelektualiai aktyvūs tipai, užduotis jiems kelia susidomėjimą, naujų sprendimų paieškas. Logikai neturi kantrybės jausmo susidūrę su nelogiškumu. Pernelyg pasitiki savimi. Logikas jaučiasi neužtikrintai, kada bando patikti, ar rodo emocijas. Logikai rimti. Kiekvienam savo etiniam poelgiui visada suras loginį pagrindą. Žvilgsnis prikaustytas prie ko nors konkretaus.
Etikai (endogenikai) — intelektualiai neaktyvūs; jiems būdingas mąstymo pamėgdžiojimas, inertiškumas, jie neturi poreikio ieškoti naujo uždavinio sprendimo. Etikas bendrauja betarpiškai, jam įgimtas komunikabilumas. Susidūręs su kliūtimis nesiginčija, siaubingai nusimina, neslėpdamas emocijų. Lengvai rodo emocijas. Kada etikas bando galvoti — veidas įgauna dirbtiną išraišką. Etiko žvilgsnis tarsi apvynioja objektą.

4. Iracionalumas/Racionalumas
Racionalumas — sugebėjimas vertinti, palyginti. Racionalui reikia įsisiūbavimo. Jis nuolat analizuoja, kas vyksta šalia jo. Racionalui trūksta žinių apie tai, ką reikėtų padaryti, kad pasikeistų situacija, net jeigu ir žino — jis abejoja, jam reikia patarimo, palaikymo. Galimos pirmosios racionalo funkcijos: .
Iracionalumas — polinkis į visuminį (absoliutų) realybės suvokimą, žaibiškas reagavimas į situaciją veiksmu, o ne analize. Galimos pirmosios iracionalo funkcijos: .

5. Nerūpestingumas/Atidumas
Nerūpestingieji — supančioje aplinkoje vertina savo pojūčius. Jiems svarbu tai, kas turi tam tikras normas. Jų 1-oji arba 4-oji funkcija yra arba .
Atidieji — gilinasi į laikinus parametrus, valios ir estetinius. Jų 1-oji arba 4-oji funkcija yra arba .

6. Nuolaidumas/Užsispyrimas
Nuolaidusis (pasyvus) — vengia tiesioginio kontakto, aplinkinius vertina pagal jų darbą, asmenines savybes. Lengvai pasitraukia žingsnį atgal, matydamas prie durų nepažįstamąjį, paskui užleidžia kelią. Poreikius nuolaidieji supranta kaip neturinčius normų, taisyklių, akcento — svarbus rezultatas.
Užsispyręs (aktyvus) — sutinka kliūtis krūtine. Vertina pagal distancijos išlaikymą, sugebėjimą laikytis normų, etiketo, pagal fizinį kontaktą. Daro spaudimą. Matydamas prie durų nepažįstamąjį tarsi žengia link jo, o paskui užleidžia.

7. Statika/Dinamika
Statika — polinkis studijuoti nejudančius paveikslus, privaloma sustabdyti procesą. Statikas vertina objektą apibūdindamas jo išorines ir vidines savybes. Statiko vitalinį žiedą sudaro dinaminiai aspektai ( ). Nejaučia savo fizinio poveikio jėgos.
Dinamika — tai kas vyksta studijuojama judėjimo kontekste. Dinamikas mato, kokios būsenos reikia, kad artėtume prie tikslo, nagrinėja poveikio metodus. Dinamiko vitalinį žiedą sudaro statiniai aspektai ( ).

8. Demokratiškumas/Aristokratiškumas
Demokratai — buitiniai teoretikai, praktikai.
Aristokratai — abstraktūs teoretikai, praktikai, kaip organizatoriai valdytojai.

9. Taktika/Strategija
Taktikai — lengvai įsitraukia į manipuliacijas objektais, lengvai dovanoja, perka, tačiau sutrinka naujų idėjų, planų, perspektyvų akivaizdoje.
Strategai — lengvai priima idėjas, galimybes, savybes, planus, perspektyvas. Jiems nemalonus jų pačių gabumų vertinimas, tačiau jie ir nesigilina, greitai pasitraukia. Strategai nuolat pabrėžia savo elgesio strategiją. Lengvai bendradarbiauja šitame lygmenyje.

A. Konstruktyvumas/Emocionalumas
Konstruktyvieji — lengvai eina į kontaktą, susidomėję logika. Pastebėję klausytojų atsakomąsias emocijas jie patys "užsidega".
Emocionalieji — iš pradžių bendrauja emocionaliai, tačiau palaipsniui "užgęsta". Savo uždaviniu laiko neleisti auditorijai nuobodžiauti.

B. Pozityvizmas/Negatyvizmas
Pozityvizmas — bendra nuostata, jog aplinkinis pasaulis labai geras. Visa informacija iš išorinio pasaulio palanki. Pozityvistas lengvai įsiklauso į kitų nuomonę, keičia (koreguoja) savo elgesį; dirbdamas darbą nesirūpina jo rezultatu. Atsiskaitydamas už darbą — kalba apie klaidas, ir apie tai, ko nesuspėjo padaryti.
Negatyvizmas — bendra nuostata, jog "pasaulis blogas, visa, kas jame gero, aš jau žinau". Negatyvistas tarsi saugo savo vidinį pasaulį nuo naujos informacijos. Negatyvistas — vadovas, nemėgstantis naujovių, pripažįsta lyderystę. Žodis "diktatorius" jam yra pagyrimas. Domisi savo darbo rezultatais. Atsiskaitydamas kalba apie tai, kas gerai. Pozityvistas įsitikinęs, kad jo bendradarbiai kažko nepadaro arba daro ne taip, kaip reikia.

C. Svarstymas/Ryžtingumas
Svarstantieji — iš pradžių įvertina situaciją, po to stengiasi ją keisti.
Ryžtingieji — nesigilina į aplinkybes, bando iškart pasiekti komfortą.

D. Linksmumas/Rimtumas
Linksmieji — nesidrovi juokauti, 1-oje arba 2, 5-oje arba 6-oje fukcijoje turi .
Rimtieji — rūpinasi kada juokauti pritinka. Linksmumą išstumia kitos savybės. Užsiiminėja santykių aiškinimusi, darbu, jausmais.

E. Procesas/Rezultatas (dešinieji/kairieji)
Kairieji — jų socioninėje formulėje (modelyje) po intuicijos visada eina logika, po to sensorika, už jos etika, t.y. žiedo ribose tenkinant prieš tai ėjusią funkciją — automatiškai tenkinama ir einanti po jos. Pavyzdžiui: laiko praleidimas sąlygoja darbą, nuotaika — priklauso nuo sensorinio malonumo. Kuomet pagal kurį nors aspektą yra blogai — kairysis tipas aktyvizuoja prieš tai einantį aspektą.
Dešinieji — jų socioninėje formulėje (modelyje) po intuicijos visada eina etika. Kad iškiltų kuris nors aspektas — būtina aktyvizuoti sekantį (einantį už jo).

F. Kvestimai/Deklatimai
Kvestionumas — savybė (bruožas) kalbėti klausiamąja intonacija. Kada kvestimas kalba, jis įsitikinęs, kad jo klausomasi, kreipiasi iškart į visus, nereikalauja pašnekovo dėmesio — pats gi klauso įdėmiai, žiūrėdamas į pašnekovą.
Deklatyvumas — savybė (bruožas) kalbėti tvirtinamąja intonacija. Deklatimui reikia "įdėmiai klausyti", kai jis kalba. Jis stebi pašnekovą, nutyla, kuomet jo nesiklauso. Iš keleto pašnekovų pasirenka vieną, nenoriai persijungia. Pats gi, pokalbio metu užsiima kuo tik nori.

 

 

papildomas vertimas Reinino požymių 
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos