N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga
   
Komponentinės
Pirmosios
Antrosios
  Etika
  Sensorika
  Logika
  Intuicija
Trečiosios
Ketvirtosios
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

FUNKCIJOS
  Antrosios funkcijos turinio ypatybės (funkcionavimo aspektas)

Antrosios funkcijos etika

Etika, kaip IM tipo komponentė, yra racionali, orientuota į tikė­tinus įvykius ir dominuojančius poreikius. Atitinkamų IM tipų žmo­nės ypač draugiški ir aktyvūs. Taip jie sprendžia savo problemas, susijusias su dominuojančiais poreikiais. Jų pozicija – stabilumas ir nuspėjamumas.

Tokiems IM tipams priskiriami:
 
– sensorinis–etinis ekstratimas (Napoleonas)
– intuityvus–etinis ekstratimas (Hekslis)
subjektinė etika
– sensorinis–etinis introtimas (Diuma);
– intuityvus–etinis introtimas (Jeseninas).
objektinė etika

 
Objektinė etika (Diuma, Jeseninas)

Jų produkcija kartais primena intrigą. Intriga, kaip vienintelis būdas primesti kitiems savo norus, savo motyvus, savo „noriu“ taip, kad kiti juos priimtų kaip savo.
„Argi ne to Jūs taip seniai norėjote? Nesivaržykite!“

Jei antrosios funkcijos subjektinės etikos (Hekslis, Napoleonas) žmo­gaus produkcija – jo reikalavimai ir vertinimai, tai objektinės etikos žmogaus produkcija – svetimų norų organizacija ir ten­ki­nimas savo „noriu“ realizuoti. Kad būtų pageidaujami „Diuma“ (pagal idealus) ir „Jeseninas“ (pagal suvokimą) turi žinoti juos supančių žmonių neįgyvendintus norus. Būtent tie neįgyvendinti norai ir yra medžiaga jų „kūrybai“, jų saviraiškai.
„Nebijokite savo norų!
Nepalikite mūsų be darbo!“


Dėl šios priežasties jie primygtinai kuria situacijas, kuriuose žmonės iš­reiškia savo nepatenkintus norus. Tai ir vadinama intriga.
Jie iš tikrųjų gali išmokyti kitus, ko reikia norėti ir kaip tuos norus rea­lizuoti, kaip sukurti šeimą, kaip ją sugriauti, koks požiūris turėtų būti į darbą, kaip sukurti savo verslą, kaip bendrauti su žmonėmis, kas yra meilė, kas – ištikimybė ir t.t. Tik paprašykite, ir „Diuma“ pa­pasakos jums viską apie tai, kaip ir ko norėti gyvenimiškose si­tu­a­ci­jose, o „Jeseninas“ – kaip norėti ir ko nors pasiekti darbe. Tačiau tai nereiškia, kad jie patys laikosi deklaruojamų programų.
Nepamirškite! Antrosios funkcijos turinys – prekė, skirta kitiems.
 

 

Subjektinė etika (Napoleonas, Hekslis)

Šių tipų produkcija – pirmiausiai vertinimai.
„Įvertink, Fiodorai!“

Šie žmonės žino visko kainą: meno kūrinių, santykių, daiktų, si­tu­a­cijų. Vertindami dažniausiai būna kategoriški ir įsitikinę vertinimo teisingumu, nesvarbu, kad tai gali mažinti paklausą. Štai todėl jie ir ieš­ko tokios pozicijos socialinėje rinkoje, kur paklausa garantuota ir nuspėjama.
„Pyplys sūnelis pas tėvą atėjo,
Ir pasakė mažylis:
Tėti, tai yra gerai,
O štai tai – blogai!“

Dažnai „Hekslių“ ir „Napoleonų“ produkcija primena moralų skai­tymą arba pamokslavimą. Be to, ir paaiškinimai, kodėl kas nors yra „gerai“, gali būti patys prieštaringiausi. Savo santykiuose ir verti­ni­muose šie žmonės aktyvūs ir atkaklūs, pagrįsdami tai aplinkinių norais. Siekdami paklausos savo „produkcijai“, jie priversti slėpti savo reika­lavimus pasauliui. Jiems nelengva surasti „savo vietą gyvenime“. Kam patiktų visą laiką būti akylai stebimam ir vertinamam? Net ir tuo atveju, jei šie reikalavimai teisingi, o vertinimai tikslūs ir atitinka do­minuojančią tvarką (Hekslis) arba idealą (Napoleonas).
Svarbiausia – rasti socialinė nišą, kur jų vertinimą darys objektyvų pati situacija, pati sistema.
„Aš teisus todėl, kad aš – Liūtas!“
 


 

 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos