namo paštas
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga
   
Komponentinės
Pirmosios
Antrosios
  Etika
  Sensorika
  Logika
  Intuicija
Trečiosios
Ketvirtosios
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

FUNKCIJOS
  Antrosios funkcijos turinio ypatybės (funkcionavimo aspektas)

Antrosios funkcijos logika

logika – racionali komponentė, orientuota į mažai tikėtinus įvykius ir antraeilius poreikius. Šių IM tipų antrosios funkcijos produkcijos realizavimo problemos ne tokios ryškios, nes ši produkcija, nors ir yra unikali, tačiau racionaliau suvokiama.
„Racionaliai civilizacijai – racionalią produkciją!“

Kitaip tariant, nors produkcijos turinys gana unikalus, bet jos forma nieko nešokiruoja ir visiškai neišsiskiria. Jokių skandalingų išsišokimų! Jokios egzaltacijos! Viskas, vienaip ar kitaip, sudėliota į savo vietas ir atrodo visiškai protingai.

Šiems IM tipams priskiriami:
 
– intuityvus–loginis ekstratimas (Don Kichotas)
– sensorinis–loginis ekstratimas (Žukovas)
subjektinė logika
– intuityvus–loginis introtimas (Balzakas)
– sensorinis–loginis introtimas (Gabenas).
objektinė logika

 
Objektinė logika (Balzakas, Gabenas)

Objektinė logika – tai žinios, kaip tokios.
Žinome viską! Štai reklaminis „Balzako“ ir „Gabeno“ šūkis. Esant tokiam antrosios funkcijos turiniui, savęs realizavimui būtinas vieno ar kito klausimo objektyvios informacijos poreikis. Jei tokios in­for­macijos žmogus turi ir yra jos paklausa, tai jis save realizuoja puikiai. Tokios antrosios funkcijos komponentės žmonės – vaikščiojančios en­ciklopedijos.
„Jus tai domina? Mes tai žinome!“

„Didmeninė ir mažmeninė faktų prekyba. Sveriamų ir pakuotėse po pusė kilogramo!“

„Balzakas“ ir „Gabenas“ pirmenybė teikia tokioms profesijoms, ku­riose faktai kalba „patys už save“. Jei paklausius objektyvių žinių (informacijos) jie neturi, ieško „pirmo vaikino kaime“ pozicijos, t.y., tokio mikrosociumo, kuriame jie būtų turintys daugiausiai informacijos.
„Puikūs tie, kam reikia mano informacijos!“

Situacijų keitimo paprastumą lemia tai, kad antrosios funkcijos tu­rinys nesusijęs su dominuojančiais poreikiais.
„Na, ne verslininkai mes!“
 

 

Subjektinė logika (Don Kichotas, Žukovas)

„Klauskite apie viską, ką seniai norėjote suprasti“ – parašyta ant jų reklaminių skydų. Tokia antrosios funkcijos komponentė savęs realizavimo srityje pirmiausia reiškia troškimą aiškinti, bandyti išsiaiškinti pateiktų klausimų esmė ir pateikti subjektyviai argumentuotus, išsamius atsakymus.
„Aiškinu viską!“

Jei norite patikti „Don Kichotui“ ir „Žukovui“ ir išlaikyti jų dėmesį, išmokite paklausti. Tokie žmonės lengvai suranda savo „vietą gyvenime“ tapė tyrinėtojais–teoretikais arba dėstytojais, jie įsigudrina išgirsti auditorijos klausimą anksčiau negu jis buvo suformuluotas, jie gali statyti pjeses ir susukti filmą, tačiau nereikėtų stebėtis, jei tie meno kūriniai būtų panašūs į užmaskuotą paskaitą.
Reikia įvertinti tai, kad jų samprotavimai mažai remiasi faktais, jie orientuoti į jų subjektyvų faktų aiškinimą.
„Faktas, kad grąžulas, kur pasukai, ten ir nuėjo.“

Šių samprotavimų korektiškumas priklauso nuo išsilavinimo lygio ir turinio, taip pat ir nuo loginio mąstymo rišlumo. Jei jų samprata, jų subjektyvūs aiškinimai nepriimtini, lengvai keičia socialinė situaci­ją tokios pozicijos naudai, kurioje gali realizuotis kaip „patys protingiausi.“
„Puikūs tie, kam reikia mano aiškinimų!“


 

 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos