namo paštas
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

FUNKCIJOS
  Ketvirtosios funkcijos turinio ypatybės
 
Ketvirtosios funkcijos logika

Logika – iracionali komponentė, orientuota į mažai tikėtinus įvy­kius ir antraeilius poreikius, atsako už informacijos, susijusios su išorinio arba vidinio pasaulio erdvės organizacija, apdorojimą ir vertinimą. Tai, kad ketvirtosios funkcijos turinys nesusijęs su dominuojančiais poreikiais, leidžia šio IM tipo žmonėms nesutelkti dėmesio į juos supančią aplinką.

Šiems IM tipams priskiriami:
 
– etinis-intuityvus ekstratimas (Hamletas)
– etinis-sensorinis ekstratimas (Hugo)
subjektinė logika
– etinis-intuityvus introtimas (Dostojevskis)
– etinis-sensorinis introtimas (Draizeris)
objektinė logika

Objektinė logika (Draizeris, Dostojevskis)

Šio IM tipo žmonių aplinkinės erdvės priimtinumui būtinas visiškas įsitikinimas, kad situacija organizuota pagal jiems žinomas taisykles ir įstatymus.
Bet kokioje situacijoje jie privalo būti subjektyviai įsitikinę, kad esanti tvarka jiems yra žinoma. Jei „Draizeriui“ ar „Dostojevskiui“ nepranešė, kokia tvarka priimtina šioje vietoje, kas kur turi sėdėti ar stovėti, kur turi būti vieni ar kiti daiktai, kokia veiksmų seka, kokius dokumentus reikia pateikti ir pan. – jie jaus miglotą nerimą, iš pasą­monės kylantį norą pasišalinti iš jiems neaiškios situacijos. Jei pabėgti iš tokios situacijos dėl objektyvių priežasčių neįmanoma, šio tipo žmonės pradeda reikšti kaprizus arba diskredituoti esamą tvarką ir provokuoti save priverstinai pasitraukti iš šios teritorijos. Ramiausiai jaučiasi situacijose, kur vyrauja aiški, visuotinai priimtina tvarka, pa­vyzdžiui, kovoje arba per kviestinius pietus, jei yra susipažinę su esamomis etiketo taisyklėmis.
„Armija – gyvenimo mokykla!
Tegyvuoja tvarka,
Bendra visiems!“
 


 

Subjektinė logika (Hamletas, Hugo)

Šio IM tipo žmonių aplinkinės erdvės priimtinumui būtinas visiškas įsitikinimas, kad juos supanti situacija jiems visiškai aiški.
„Viskas aišku, suprantama!“

Kadangi ketvirtoji funkcija įteigiama, šio tipo žmonių situacijos aiškumo suvokimas labai priklausys nuo to, ar aiškiai šios situacijos struktūrą paaiškins aplinkiniai. Be to, žmogus turi aiškiai matyti, kad aiškinama konkrečiai jam. „Hamletui“ ir „Hugo“ reikia subjektyvaus ir nuolatinio supančios erdvės aiškumo. Niekada nereikėtų tokio tipo žmonėms situacijos apibūdinimą pateikti kaip chaotišką ir nesuvokiamą. Tai veikia kaip pavojaus signalas, todėl žmogus visomis išgalėmis stengsis bėgti iš šios situacijos. Jei tokie žmonės pabėgti iš šios situacijos objektyviai negali, juos apima didžiulis nerimas. Jie psi­chologiškai užsisklendžia, kad galėtų bent simboliškai pasitraukti iš šios situacijos, kartais tiesiog užmiega. Įsivaizduokite, kaip tokius žmones veikia tokia frazė: „Tave labai sunku suprasti!“ Išgirsite at­sakymą: „Aš, tavo nuomone, – kvailys?! – tada išleisk mane iš čia. Sus­tok, aš išlipsiu“.
„Sustabdykite pasaulį, aš noriu išlipti!“
 

 

 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos