N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga
   
Komponentinės
Pirmosios
  Etika
  Sensorika
  Logika
  Intuicija
  Išvada
Antrosios
Trečiosios
Ketvirtosios
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

FUNKCIJOS
 
Pirmosios funkcijos etika

Ir objektinė, ir subjektinė etika orientuotos į tikėtinus įvykius ir dominuojančius poreikius, nepaisant to, jos yra racionalios kom­ponentės.
Etiniams tipams priskiriami:
– etinis–sensorinis ekstratimas (Hugo)
– etinis–intuityvus ekstratimas (Hamletas);
objektinė etika
– etinis–sensorinis introtimas (Draizeris)
– etinis–intuityvus introtimas (Dostojevskis)
subjektinė etika

„Etikai“ išsirenka ir įtvirtina tuos santykius, kurie pasižymi didele tikimybe patenkinti jų dominuojančius poreikius. Nors išoriškai emocingi, jų santykiai su kitais ar kitų santykiai su jais turi tarnauti jų savęs įtvirtinimui. Tokius santykius jie stengiasi išlaikyti, nes tai racionalu. Santykiai suvokiami, jų struktūra nesvarstytina.

Objektinė etika (Hugo, Hamletas).

Reikalavimai pasauliui: tai turi būti geras pasaulis. Mylintis ir rū­­pestingas pasaulis. Siekia išsaugoti kartą užsimezgusius gerus santykius, dažnai priešingai objektyviems faktams. „Nemeilė“ sukelia agresiją – sunaikinti, sugriauti, švelniau tariant, pareikalauti pasikeisti į meilės pusė. Tai – romantikai, besistengiantys nematyti, ignoruoti santykius, pagrįstus pavydu, neapykanta, konkurencija, jėga. Daž­nai ieško prieglobsčio religinėse ir mistinėse bendruomenėse, kurių pagrindinis principas „visi žmonės yra broliai ir seserys, visi privalo rūpintis vienas kitu“.
„Mane privalo mylėti! Manimi privalo rūpintis!“. Dažnai tai suvokiama kaip egoizmas, tačiau negalima pamiršti, kad tokio IM tipo žmonės jaučia meilės ir rūpinimosi jais trūkumą, pažeidžiami jų dominuojantys poreikiai, dėl to išprovokuojamas nepilnavertiškumo kompleksas, užgožta saviidentifikacija, į save nukreipta agresija.
„Mylėkite mane! Mylėkite! Ir jums bus atlyginta!“
„Lengvai prisirišu, lengvai paleidžiu! Tačiau tai priklauso nuo jūsų!“


Subjektinė etika (Dostojevskis, Draizeris)

Reikalavimai pasauliui: tai turi būti garbingas pasaulis. Stengiasi išlaikyti tokius žmones ir tokias situacijas, kurie jam kartą patiko. Negarbingi žmonės, neverti jų meilės ir simpatijos, sukelia agresyvią atmetimo, paniekos, užslėptos neapykantos reakciją. Slapti romantikai, besistengiantys nepastebėti „pasaulio purvo“. Dažnai ieško prieglobsčio elitinėse socialinėse bendruomenėse – ar tai būtų elitinės kariuomenės padalinys, ar jėzuitų ordinas.
„Pasaulis turi būti vertas mano meilės ir pagarbos! Garbingi žmonės privalo būti išskirti iš minios!“. Dažnai tai suvokiama, kaip panieka ir pajuoka, savęs iškėlimas, tačiau reikia nepamiršti vieno, jei tokio IM tipo žmonės aplink save jaučia jų pagarbos, meilės ir susižavėjimo vertų žmonių ir situacijų stygių, pažeidžiami jų dominuojantys poreikiai, o tai leidžia kauptis užslėptai agresijai, galinčiai išprovokuoti nemotyvuotus agresyvius poelgius.
„Mano pagarba – mano privalumas!“

„Etinius“ tipus būtų galima palyginti su personalo skyriumi: aplinkiniai turi būti savo vietoje „pagal etatų sąrašą“ ir elgtis kaip pri­dera pagal tą patį „etatų sąrašą“.
Kita vertus, pirmosios funkcijos turinio ryšys su dominuojančių po­reikių turiniu pageidauja ne tokių nors konservatyvių ir užsispyrusių „etikų“, bet verčia juos, nors ir sąlyginai, koreguoti savo reikalavimus ir tvirtinimus pagal objektyviai esamą situaciją, ką kiti dažnai suvokia, kaip tam tikrą santykių nenuoseklumą.
„Lengvai susižaviu! Lengvai nusiviliu! Bet tai jūsų valioje!“
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos