N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga
   
Komponentinės
Pirmosios
  Etika
  Sensorika
  Logika
  Intuicija
  Išvada
Antrosios
Trečiosios
Ketvirtosios
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

FUNKCIJOS
 
Išvada

Pastiprinamųjų pliusų kiekis, susijęs su pirmosios funkcijos turiniu, lemia žmogaus pasitikėjimo savimi lygį, teisė būti tokiam, koks yra. Daug pastiprinamųjų minusų (ypač tuo atveju, jei pirmosios funkcijos turinys susijęs su dominuojančiais poreikiais) formuoja nenatūralų savęs vaizdinį kitiems (kaukė), siekiant nuslopinti vis labiau kylantį agresyvumą.
„Sakyki abejonėms – NE!“

Trumpas komentaras
Socionikos žinios, tinkamai jas taikant, leidžia suvokti, kad kiekvienas žmogus – tai tam tikras mechanizmas su tam tikromis charakteristikomis, ir ignoruoti tai beprasmiška ir nehumaniška.
„Jei aš tave sukūriau, būk toks, kokio aš noriu! “
Norint pritaikyti socionikos žinias praktikoje, labai svarbu suprasti, kur slypi žmogaus konservatyvumas, kuo jis įsitikinės: pastovumu ar nepastovumu.
Socionikos pradininkė Aušra Augustinavičiūtė teigė: „Informacinio metabolizmo principas – tai supratimas, kaip informacija analizuojama, diferencijuojama, apdorojama ir ką iš jos gauname“. Tačiau „pseudosocionikų“ dėka informacinio metabolizmo tipas virto asmenybės tipu.

„O asmenybe, asmenybe!
Kur tu dabar esi? Ir kokias gėles mindai,
Garsėjančias nepaprastu grožiu,
Kad savo išdidumą tu patenkinti galėtum!”


Jeigu norime nustatyti asmenybės tipą, turime ištirti žmogaus istoriją, socialinio–psichologinio pasaulio, kuriame jis formavosi, struktūrą. Tuo tarpu IM tipas yra tik suvokimo, informacijos apdorojimo ir pateikimo būdas. Ne daugiau, bet ir ne mažiau. Todėl nustatyti IM tipą stebint žmogaus elgesį nėra paprasta. Atliekant tyrimus, tik standartinėmis situacijomis pavyko gauti įtikinamų rezultatų, kurių tikimybė 80 % (aš­tuoniais atvejais iš dešimties pavyko tiksliai nuspėti vieno ar kito IM tipo žmogaus elgesį), tačiau niekada – 100 %.
„Trisdešimt trys psichologai interpretavo, interpretavo, bet taip ir nesuinterpretavo!
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos