namo paštas
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga
   
Komponentinės
Pirmosios
  Etika
  Sensorika
  Logika
  Intuicija
  Išvada
Antrosios
Trečiosios
Ketvirtosios
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

FUNKCIJOS
  Pirmosios funkcijos sensorika


Sensoriniams tipams priskiriami:

– sensorinis–etinis introtimas (Diuma)
– sensorinis–loginis introtimas (Gabenas)

subjektinė sensorika

– sensorinis–etinis ekstratimas (Napoleonas)
– sensorinis–loginis ekstratimas (Žukovas)

objektinė  sensorika


Sensorika, būdama iracionali komponentė, orientuota į tikėtinus įvykius ir dominuojančius poreikius. Pirmosios funkcijos turinio ryšys su dominuojančiais poreikiais sąlygoja ypatingą užsispyrimą įtvirtinti save. „Sensorikai“ – užsispyrė, nedvejojantys žmonės. Jų įsitikinimas toks tvirtas, kad jokios atsitiktinės nuomonės ar faktai jo nepakeis. Sensoriniai tipai savo teigimams ir reikalavimams iš išorinės situacijos atsirenka tokią informaciją, kuri įtikinama „savaime“, nors ir sunkiai paaiškinama – tai tam tikras stebuklas su garantija. Užtikrintinumas ir išskirtinumas – „sensorikų“ tvirtinimų ir reikalavimų vidinis patosas.


Objektinė sensorika (Napoleonas, Žukovas)
Reikalauja iš pasaulio užtikrintos jėgos, turtų, garbės. Tvirtina savo išskirtinumą, nepanašumą į kitus, konkurencingumą. Pats sau suteikia teisė elgtis vienaip ar kitaip. Sprendimus priima be mažiausios dvejonės, jėgą naudoja net nesusimąstydamas. Gerai rodo, neaiškiai aiškina. Pag­rindinis reikalavimas pasauliui – patikimumas.
„Ateik pas mane! Daryk kaip aš!“

Jų reikalavimų ir tvirtinimų neigimas sukelia atvirą agresiją, nors tam tikra elgesio korekcija galima, nes pirmosios funkcijos turinys susijęs su dominuojančių poreikių tenkinimu.
„Jei aš turtingas, neturtingi – tinginiai. Jei aš storas, liesi – vargšai. Jei aš liesas, storuliai – riebalų perdirbimo mašinos. Jei aš ką nors sugebu padaryti rankomis, tai tų, kurie to nemoka – rankos ne iš tos vietos auga. Jei aš gražus, negražus – baidyklė. Jei aš negražus, gražus – bedvasė lėlė. Jei aš stiprus, silpnieji tik po kojomis maišosi. Jei aš silpnas, stiprieji – buki avigalviai“.
„Nė iš vietos! Bijok! Rankas už galvos!“


Subjektinė sensorika (Diuma, Gabenas)

Įsitikinimas savo išskirtinumu, nepažeidžiamumu, patikimumu, kas turi būti patvirtinama su tam tikra garantija – jų reikalavimas išo­riniam pasauliui. Visa, kas prieštarauja jų tvirtinimams ir reika­lavimams, yra neįtikinama, o svarbiausia – neįgyvendinama. Jų po­jūčiai aukščiau bet kokių racionalių pagrindimų. Jų pačių jausminė sfera neanalizuojama ir tuo pačiu „subjektinis sensorikas“ išvengia abejonių. Pagrindinis reikalavimas žmonėms – patikimumas.
„Aš jaučiu, vadinasi, pasaulis egzistuoja!“

Jų reikalavimų ir tvirtinimų neigimas sukelia agresiją.
„Jeigu aš vegetaras, ne vegetaras – lavonų ėdikas. Jei aš gydausi tik liau­­diškomis priemonėmis, kurie geria vaistus – apnuodyti chemijos. Jei man patinka šaltis, šilumos mėgėjai – išlepėliai. Jei man patinka ši­luma, šalčio mėgėjai – bepročiai“.

„Jei nori būti sveikas, klausk manės – ne gydytojų!“


 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos