N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

FUNKCIJOS
  Trečiosios funkcijos (koordinacijos aspektas) turinio ypatybės
 
Trečiosios funkcijos etika

Tai racionali komponentė, orientuota į tikėtinus įvykius ir domi­nuojančius poreikius. Ji formuoja gana konservatyvų ir nuspėjamą direktyvinį elgesį. Trečiosios funkcijos turinio ryšys su dominuo­jan­čiais poreikiais formuoja padidintą priklausomybė nuo vertinimų, gaunamų iš šalies, ką pašaliniai stebėtojai gali interpretuoti kaip egoizmą.

Šiems IM tipams priskiriami:
 
– intuityvus–loginis introtimas (Balzakas)
– sensorinis–loginis introtimas (Gabenas)
subjektinė etika
– intuityvus–loginis ekstratimas (Don Kichotas)
– sensorinis–loginis ekstratimas (Žukovas)
objektinė  etika 

Objektinė etika (Don Kichotas, Žukovas)

„Aš vertas jūsų meilės“ – taip save išoriniam pasauliui pateikia šio tipo žmonės. Dėl to jie pasirengę ieškoti kompromisų, derintis prie kitų, sutikti su kitų nuomone, vengti situacijų, galinčių įžeisti arba užgauti kitą žmogų. Pagrindinė vidinė problema: nuolatinė įtampa bendraujant su žmonėmis, bet koks bendravimas vertinamas kaip darbas, todėl atsiranda kompensuojanti svajonė apie atsiskyrimą ir vienatvė. Dažnai kaip pastiprinamasis „pliusas“ suvokiamas net gana atviras meilikavimas. Geriausiai pasireiškia profesijose, reikalau­jančiose gebėjimo būti su socialinėmis kaukėmis ir keisti jas. Tampa lyderiais dėl dėmesingo požiūrio į aplinkinių žmonių psichologiją. Žinoti, kas vyksta vidiniame žmogaus pasaulyje – jų aistra, padedan­ti tenkinti dominuojančius poreikius. Tikslinės veiklos įgyvendini­mo problemos susijusios su nuolatiniais kompromisais bendraujant su žmonėmis; pašalinis stebėtojas tai gali interpretuoti kaip nenuosek­lumą ir socialinė nekonkurenciją. Menas rasti kompromisą leidžia šio IM tipo žmonėms įveikti žmonių prieštaravimus ir tuo pačiu formuoti vieningą kolektyvą. Apie juos galima pasakyti, kad jie savimi užpildo prieštaravimų prarajas, skiriančias žmones. Jų filosofija: „Visi žmonės yra broliai ir seserys“. Visos santykių prieštaros įveikiamos. Jei nori būti pripažintas žmonių, išmok save valdyti. Šio tipo žmonės dažnai tampa gerais profesionalais savęs valdymo ir savireguliacijos srityje. Socialinėje erdvėje įsitvirtina tokioje aplinkoje, kuri yra tei­giamai nusiteikusi jų atžvilgiu, t.y., ieško pozicijos: „Aš pats mylimiausias“.
„Visiškai išsikankinsiu, bet tapsiu pati geriausia!“
 


 

Subjektinė etika (Balzakas, Gabenas)
„Viskas nuostabu šiame geriausiame pasaulyje!“ – taip save išo­riniam pasauliui pateikia šio tipo žmonės. Jei tokios pozicijos nepalaiko išoriniai pastiprinamieji „pliusai“, gali būti pakeista į priešingą: „Viskas baisu šiame blogiausiame pasaulyje!“ Reikia pažymėti, kad mūsų socialinėje realybėje, mūsų civilizacijoje tokios pozicijos besilaikančiam žmogui yra daug didesnė tikimybė gauti pastiprinamųjų „pliusų“. Dėl tei­sės atvirai išsakyti savo požiūrį apie žmones ir pasaulį, nebijodami sulaukti neigiamos jų reakcijos, šie žmonės lygiai taip pasiruošė ir didžiausiam savęs išaukštinimui, ir kraštutiniam savęs paniekinimui. Racionalumas ir orientacija į tikėtinus įvykius suteikia jiems galimybė itin „paprastai“ pagrįsti savo poziciją. Dėl šios priežasties jie pasirenka tradiciškiausią socialinį pasaulį, geriausiai atitinkantį tą socialinį psichologinį pasaulį, kuriame jie augo ir formavosi, kuris jiems geriausiai pažįstamas. Pagrindinė vidinė problema – privalo susi­formuoti vidinis idealas (pasakotojai), leidžiantis suformuoti teigiamą vidinį savęs vertinimą. Šis idealas turi būti pagrįstas autoritetingų šaltinių nuomone. Tokio IM tipo žmonės geriausiai pritampa tose so­cialinėse pozicijose, kuriose nuoširdus emocinis reagavimas yra tradici­nė teigiama vertybė. Geriausiai žinoma tokia socialinė pozicija – tai ak­toriai, poetai, dailininkai. Būtent šiose profesijose nekontro­liuo­jamos emocinės apraiškos socialiai palaikomos. Jų filosofija – „Tiesa! Ir nieko, išskyrus tiesą!“. Čia tiesa suprantama kaip teisė laisvai reikšti savo emocinį požiūrį į žmones ir faktus.
Socialinė pozicija, į kurią jie siekia įgyti teisė, gali būti pateikiama taip: „Pamilkite mane juodą, o baltą mane kiekvienas pamils!“
„Myliu Tėvynė aš, bet keista meile!“
 

 

 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos