N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

FUNKCIJOS
  Trečiosios funkcijos (koordinacijos aspektas) turinio ypatybės
 
Trečiosios funkcijos sensorika

Sensorika – iracionali komponentė, orientuota į tikėtinus įvykius ir dominuojančius poreikius, formuoja direktyvinį elgesį, kurį pašalinis stebėtojas sunkiai „įspraudžia“ į statistiškai tikėtiną elgesio reakcijų schemą (nenuoseklumas). Trečiosios funkcijos turinio ryšys su do­mi­nuojančiais poreikiais sąlygoja tai, kad šie IM tipai labai priklausomi nuo išorinių pastiprinamųjų „pliusų“ ir sutelkia žmogaus dėmesį į teigiamus iš šalies gaunamus vertinimus, todėl pašaliniai stebėtojai tai gali interpretuoti kaip egoizmą. Kadangi šiuo atveju ir savęs vertinimas susijęs su dominuojančiais poreikiais, šio IM tipo žmonės dažniausiai siekia gauti sau kiek galima daugiau pastip­ri­namųjų „pliusų“, ką pašalinis stebėtojas dažnai interpretuoja kaip egoizmą.

Šiems IM tipams priskiriami:
 
– loginis–intuityvus ekstratimas (Džekas Londonas)
– etinis–intuityvus ekstratimas (Hamletas)
objektinė sensorika
– loginis–intuityvus introtimas (Robespjeras)
– etinis–intuityvus introtimas (Dostojevskis)
subjektinė sensorika 

Objektinė sensorika (Džekas Londonas, Hamletas)

„Galiu viską padaryti, viską įveiksiu“ – taip save išoriniam pasauliui pateikia šių tipų žmonės. Dėl to jie pasirengė įveikti bet kokias iš­kylančias kliūtis tose veiklos srityse, kurias perprato. Jų socialinės sėk­mės pripažinimas – pagrindinė teigiamo savęs vertinimo sąlyga. Tai labai patikimi žmonės siekiant bendrai įveikti išorines kliūtis, kaip prizo laimėtojai, laukiantys objektyvizuoto savo sėkmės pripažinimo (garbė, turtai, pagarba). Jų drąsa ir užsispyrimas pasiekti tikslą daro įspūdį. Pagrindinė šių IM tipų vidinė problema ta, kad laikui bėgant galimybių diapazonas dažniausiai siaurėja. Todėl tikėtina, kad bū­tent tokio IM tipo žmonės linkė kurti filosofines koncepcijas, šlovi­nančias savanorišką pasitraukimą iš gyvenimo, profesijos, valdžios. „Laikinai“ (kad neapsijuoktų). Gėda – nesugebėti padaryti to, ko ėmėsi arba ko buvo kviestas padaryti.
„Mirsiu, bet padarysiu,
     
nepadarysiu, tai mirsiu.“
 


 

Subjektinė sensorika (Dostojevskis, Robespjeras)

„Ištversiu visus išbandymus“ – taip save išoriniam pasauliui pateikia šių tipų žmonės. Dėl to jie pasirengė bet kokiai ekstremaliai veiklai: plaukioti lediniame vandenyje, įkopti į aukščiausias viršukalnes, šokti su parašiutu. Ypač daug dėmesio skiria absoliučiam naudojamos įran­gos, baldų, buitinės technikos, transporto ir pan. patikimumui. Pastebėję menkiausią nesklandumą, nedelsdami taiso jį, ir stengiasi tai pa­daryti savarankiškai arba patys kontroliuoti šį procesą. Aukščiausias išorinis teigiamo savęs vertinimo pastiprinimas – „autonomiško kari­nio vieneto“ vardo pripažinimas. Pagrindinė vidinė problema – nuolatinė įtampa, susijusi su geriausios formos palaikymu, todėl ieško si­tuacijos, kurioje vadovavimą savo veiklai galėtų perduoti socialiai auto­ritetingam šaltiniui (vyresniam laipsniu, valstybinei sistemai ir pan.).
„Už Dievą, Carą ir Tėvynė – ugnį ir vandenį pereisim!“

Linkę kurti filosofines koncepcijas, aukštinančias socialinė hie­rar­chiją, elitiškumą, pareigos jausmą.
„Geriau lazda ir terba, nei susirgti vykdant pareigą!“
 

 

 

 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos