N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

FUNKCIJOS
  Trečiosios funkcijos (koordinacijos aspektas) turinio ypatybės
 
Trumpas komentaras

Neįmanoma pakeisti IM tipo, įmanoma stengtis suvokti jo po­veikį direktyviniam (automatiškam) elgesiui. Jei apsisprendėme dėl savo IM tipo trečiosios funkcijos turinio, tai tuo pačiu žinome ir principą, kuriuo formuojasi mūsų tokybė (Aš tai Aš keitimas į Aš – toks). Norint įtvirtinti savo subjektiškumą, galima būtų pasinaudoti pa­tarimais iš senųjų ezoterinių tekstų: nėra nei blogo, nei gero, nei juodo, nei balto, nei šviesos, nei tamsos ir t.t. Versdami šiuos tekstus į mūsų kalbą galėtume interpretuoti juos kaip patarimą pasiekti nulinės savęs, kaip visumos koordinacijos aspekto, būklės. Vargu, ar „gyvenimo tur­guje“ tai įmanoma padaryti neprarandant veiklos aktyvumo. Tačiau, bendraudami su vadinamuoju „priešingu“ IM tipu, galime įžvelgti galimybė atspindėti trečiosios funkcijos turinį ne kaip tokybę, su kuria mes susiję, o kaip problemų lauką. Tuomet priešingo tipo trečiosios funkcijos turinys bus mums lyg sprendimų laukas. Pavyzdžiui, trečiosios funkcijos objektinė etika – sprendimų laukas – subjektinė etika, t.y., atviras savo požiūrio į pasaulį ir žmones rodymas; objektinė logika – sprendimų laukas – subjektinė logika, t.y., atviras savo faktų ir įvykių interpretavimo rodymas; objektinė sensorika – sprendimų laukas – subjektinė sensorika, t.y., atviras savo jausmingumo, organizmo sistemų būklės rodymas; objektinė intuicija – sprendimų laukas – subjektinė intuicija, t.y., atviras savo vidinio pasaulio (idėjų, principų, tikėjimo) rodymas; trečiosios funkcijos subjektinė etika – sprendimų laukas – objektinė etika, t.y. atviras kitų požiūrio į save suvokimo rodymas (neslėpti savo suinteresuotumo teigiamu požiūriu į save); subjektinė logika – sprendimų laukas – objektinė logika, t.y., atviras savo palankumo vienai ar kitai daiktų tvarkai, vienai ar kitai supančios aplinkos sistemai rodymas; subjektinė sensorika – sprendimų laukas – objektinė sensorika, t.y. atviras jėgos, turto, socialinio statuso siekio rodymas; subjektinė intuicija – sprendimų laukas – objektinė intuicija, t.y., atviras išorinės situacijos vientisumo arba prieštaros vertinimo rodymas.
Toks yra trumpas sąmoningų pastangų įveikti tokybę turinys. Šios pastangos, realizuotos elgesyje, suteiks galimybė atrasti kelią į sąmo­ningą savęs realizavimą ir sąmoningą savo IM tipo naudojimą.
„Jie norėjo mums padaryti bloga, o mes iš to pasidarysime sau gerai!“

P. S. Žinoma, kad tikrajam Aš nei teigiamų, nei neigiamų vertinimų nereikia.
 

 

 

 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos