N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

FUNKCIJOS
  Trečiosios funkcijos (koordinacijos aspektas) turinio ypatybės
Trečiosios funkcijos logika

Ši komponentė atspindi išorinio pasaulio sutvarkymą (objektinė lo­gika) arba sąmonės laukus (subjektinė logika). Ji racionali, orientuota į mažai tikėtinus įvykius ir antraeilius poreikius. Tokie IM tipai, ten­kindami dominuojančius poreikius, gali laikinai „pamiršti“ savęs vertinimą, ką pašaliniai stebėtojai gali interpretuoti kaip altruizmą.

Šiems IM tipams priskiriami:
– sensorinis–etinis ekstratimas (Napoleonas)
– intuityvus-etinis ekstratimas (Hekslis)
objektinė logika
– sensorinis-etinis introtimas (Diuma)
– intuityvus-etinis introtimas (Jeseninas)
subjektinė logikaObjektinė logika (Napoleonas, Hekslis)

„Žinau, kaip viskas iš tikrųjų surėdyta“ – taip save išoriniam pa­sauliui pateikia šių tipų žmonės. Dėl to pasirengė susipažinti su didžiuliu faktinės informacijos srautu, kad galėtų savo turimą in­formaciją patvirtinti nuorodomis į autoritetingus šaltinius. Kruopščiai ruošiasi bet kokiam jų informatyvumo išbandymui, siekdami gauti tik puikų įvertinimą. Geriausiai atsiskleidžia kaip kultūros, mokslo, tradicijų saugotojai. Įtemptai reaguoja į netikėtus informacinės er­dvės pokyčius. „Aukščiausias įvertinimas“ už žinias – pagrindinis tei­giamo savęs vertinimo šaltinis. Pagrindinė šių IM tipų vidinė proble­ma – sudėtinga autoritetingų informacijos šaltinių hierarchijos diferenciacija. Vidinė įtampa susijusi su nuolatine informacijos chaoso baime. Tokio IM tipo žmonės linkė kurti filosofines koncepcijas, aukštinančias stabilaus, evoliuciškai kintančio pasaulio privalumus, tradicijų perėmimą, pagarbos praeities autoritetams išsaugojimą. Kadangi trečiosios funkcijos turinys nesusijęs su dominuojančiais poreikiais, šio tipo žmonės lengvai juda socialinėje erdvėje ieškodami pozicijos: „viską žinau geriausiai“.
„Mano žinios bus įvertintos puikiai!“


Subjektinė logika (Diuma, Jeseninas)

„Aš jus suprantu“ – taip save išoriniam pasauliui pateikia šių tipų žmonės. Todėl jie kaupia visas galimas dabarties ir praeities žmonių gyvenimo istorijas, visiškai nesukdami galvos dėl faktinio šių istorijų tikrumo. Dažniausiai tai jie vadina gyvenimo pažinimu. Išorinis jų, kaip slaptų žinių apie žmonių gyvenimus turėtojų, pripažinimas – pagrindinė teigiamo savęs vertinimo sąlyga. Jie ieško tokių situacijų, kuriose informacinė erdvė mažiausiai struktūruoja objektyvūs faktai. Jų pagyrūniškumas – „Aš supratau!“ Sociume dažniausiai pasireiškia kaip „sveiko proto“ nešėjai; tai lemia jų orientacija į tikėtinus įvykius. Žmonių elgesio priežastis linkę vertinti pačiais paprasčiausiais aiš­kinimais. Pagrindinė vidinė problema – baimė suklysti, neatspėti, bet kadangi šiuo atveju trečiosios funkcijos turinys nesusijęs su domi­nuojančiais poreikiais, lengvai keičia savo aiškinimus, jei reikia, ap­si­gina nuorodomis į autoritetingus šaltinius. Būdami „sveiko proto“ sau­gotojai, ypač naudingi saugant ir perduodant papročius, perimant etines normas, išsaugant žmonių gyvenime tokias vertybes kaip atsi­davimas, ištikimybė, nuoširdumas, padorumas. Šio tipo žmonės dažnai būna kvalifikuoti auklėtojai, besidžiaugiantys bet kokiais savo auklė­tinių laimėjimais. Jų filosofija – tai žmonių kartų paveldimumo fi­losofija. Lengvai juda socialinėje erdvėje ieškodami pozicijos: „čia mane supranta, čia vertina mano nuoširdumą“.
„Nedramatizuokime įvykių!“

„Būk paprastesnis, ir žmonės tave mėgs!“

 

 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos